net een haartje beter

Maak je eigen stijl

www.kappersite.nl

Wij werken met de producten van Matrix

www.matrixnederland.nl

Wij zijn aangesloten bij ANKO (Koninklijke AlgemeneNederlandse Kappersorganisatie)

www.anko.nl